MikeDelgado

Timeframe Bias Table

MikeDelgado Uppdaterad   
Allows you to display a bias for the W, D, 4h, 15m & 1m Timeframes based on your own analysis.
Versionsinformation:
adjustments to the interface
Versionsinformation:
adjustments
Versionsinformation:
Now you can input the five timeframes that you want to work with, it is no longer fixed to the W, D, 4h, 15m and 1m timeframes.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?