Koi_Capital

Unemployment Momentum Model

This model uses a Smoothed RSI to measure the momentum of the Civilian Unemployment Rate as published by FRED. The behavior of the unemployment rate makes it ideal for applying momentum-based timing techniques because it tends to rise sharply in a short time period and then declines gradually over a longer period. Using other basic momentum-based timing techniques also works well (e.g., EMA crossover, MACD, ROC, etc.)

Please note that you cannot trade the unemployment rate directly. This model is meant to help you understand the state of the current economy in the context of unemployment.

Kory Hoang (www.stably.io)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
strategy("Unemployment Momentum Model", overlay=true)

price = close

basis = rsi(price, input(3))
rsiema = ema(basis, input(6))
trigger = input(50)

strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)

if (crossover(rsiema, trigger))
    strategy.entry("RISING", strategy.long, comment="RISING")

if (crossunder(rsiema, trigger))
    strategy.entry("FALLING", strategy.short, comment="FALLING")