Aroon

Aroon

Aroon-indikatorn (ofta kallad Aroon Up Down) är en intervallbunden teknisk indikator som faktiskt är en ihopsättning av två separata mått avsedda att mäta hur många perioder som har gått sedan priset har legat i svacka eller topp i en n-period där "n" står för ett antal perioder som bestäms av handlarens bedömning. Till exempel kommer en 14-dagars Aroon-Up att ta antalet dagar sedan priset registrerade en 14 dagars topp och sedan beräkna ett tal mellan 0 och 100. En 14-dagars Aroon-svacka kommer att göra samma sak förutom att det kommer att beräkna ett tal baserat på antalet dagar sedan det senast var en 14-dagars svacka. Detta nummer är avsett att kvantifiera styrkan i en trend (om det finns en). Ju närmare siffran är 100, desto starkare är trenden. Aroon är inte bara bra för att identifiera trender, det är också ett användbart verktyg för att identifiera konsolideringsperioder.
 
Läs mer om Aroon-indikatorn.
Visa fler skript
1
2
1
2