Chande Momentum Oscillator (CMO)

Chande Momentum Oscillator (CMO)

Chande Momentum Oscillator (CMO) utvecklades av Tushar Chande och mätar prismomentumet precis som Relative Strength Index (RSI). Oscillatorn sträcker sig mellan gränserna på -100 och +100 och har ett basvärde på 0. Som en allmän tumregel är det överköpt vid 50 och översåld vid -50. Kors av mittlinjen kan ses som ett bullish tecken (när oscillatorn blir positiv) eller ett bearish tecken (när oscillatorn blir negativ). Indikatorn används ofta i kombination med andra signaler.