Kanaler

Kanaler är banded trend-följande indikatorer, vanligtvis släpar, med en övre och en lägre linje, på lika avstånd från en mittlinje (vanligtvis kallad mittpunkten). Området mellan dessa linjer är kanalen. De används vanligtvis över dagliga perioder men arbetar för en viss period. Deras användning är lätt att förstå. Brytningar av den övre eller nedre linjen, som är relativt sällsynta, anger möjliga handelssignaler baserat på extraordinär styrka resp. extraordinär svaghet.
 
Överköpta och översålda villkor kan inträffa när priset når antingen den övre eller den nedre raden. En sidledskanal med pris som svänger runt mittpunkten identifierar en platt trend. Det finns flera olika kanalindikatorer, vanligtvis uppkallade efter sina skapare, som Donchian Channels, Keltner Channels och andra priskanaler. Flera modifieringar kan göras till var och en och minska antalet falska signaler som de kan användas i kombination med andra indikatorer.
Visa fler skript
1
23
1
23