Choppiness Index (CHOP)

Choppiness Index (CHOP)

Choppiness Index (CHOP) är en indikator som är utformad för att avgöra om marknaden är choppy (handlas sidledes) eller inte choppy (handlals inom en trend i båda riktningarna). Choppiness Index är ett exempel på en indikator som inte har någon riktning. CHOP är inte tänkt att förutsäga framtida marknadsriktning, det är ett mätetal som endast används för att definiera marknadens trend. En grundläggande förklaring av indikatorn skulle vara att högre värden motsvarar mer choppiness, medan lägre värden anger riktningstendens.
 
Läs mer om Choppiness Index.