Korrelationskoefficient (CC)

Korrelationskoefficient (CC)

Korrelationskoefficienten (CC) används i statistiken för att mäta korrelationen mellan två uppsättningar data. I handelsvärlden skulle datauppsättningarna vara aktier, ETF eller något annat finansiellt instrument. Enkelt uttryck är korrelationen mellan två finansiella instrument graden till vilken de är relaterade. Korrelationen baseras på en skala från 1 till -1. Ju närmare korrelationskoefficienten är 1, desto högre är deras positiva korrelation. Instrumentet kommer att gå upp och ner tillsammans. Ju högre korrelationseffekten är i förhållande till -1, desto mer rör de sig i motsatta riktningar. Ett värde vid 0 indikerar att det inte finns någon korrelation.

Läs mer om Korrelationskoefficienten (CC).
Visa fler skript
1
23
1
23