Priskanaler

Priskanaler

Priskanaler är bandade trend-följande indikatorer, ritade som överläggningar, där 2 eller flera linjer ligger på lika avstånd från en mittlinje eller en mittkanal. Dessa kanaler kan baseras på olika typer av rörliga medelvärden, standardavvikelse, genomsnittligt sant intervall, linjär regression osv. De kontrakterar och expanderar enligt prisåtgärd.
Visa fler skript
1
23
1
23