TRIX

TRIX-indikatorn är ett mångsidigt tekniskt analysverktyg som kombinerar trend och moment i en indikator. Det består av förändringshastigheten av ett tredubbelt exponentiellt jämnt glidande medelvärde. De viktigaste signalerna som genereras av TRIX är divergenser och signalledningsövergångar. Kortare tidsramar är känsligare, medan längre tidsramar minskar känsligheten.
 
Läs mer om TRIX-indikatorn.
Visa fler skript
1
2
1
2