Williams oscillatorer

Williams oscillatorer

Larry Williams är en författare och veteran inom råvarutrading, han skapade många rangbundna momentum-baserade oscillatorer som är hörnstenar i hur han hittar potentiella handelsuppsättningar. De indikerar överköpta och översålda villkor, signalavvikelser och mått på köp- och försäljninsgtryck. Vissa av dem använder flera tidsramar i deras beräkning. Bland oscillatorerna är Williams% och Ultimate Oscillator samt populära alternativa versioner utvecklade av communityt. Som det är fallet med de flesta indikatorer bör dessa oscillatorer inte användas som ett fristående signalsystem.
Visa fler skript
1
2345
1
2
...
5