spark image
Photo: Shubham Dhage / Unsplash

Blockkedjeaktier: Här samlas instutitionerna

36 symboler
Blockchain, som populariserades under pseudonymen Satoshi Nakamoto 2008, är en decentraliserad databas som försöker lösa förtroendefrågor. Blockchain-plattformar är ett robust och mångsidigt verktyg som möjliggör passage för säker, digital redovisningsteknik som kan användas för att dela och lagra tillgångar. Efter Nakamotos eureka-ögonblick blev det snabbt hörnstenen i kryptosektorn. Nu använder även företag som inte är knutna till krypto det som en ny lösning på en rad komplexa tekniska utmaningar såsom hantering av känsliga data, transaktioner inom den finansiella sektorn och den växande användningen av dApps som förenar automatisering och smarta kontrakt. Eftersom data på blockchain är exceptionellt svårt att avleda och ändra är det troligt att det kommer att bli alltmer populärt bland företag som vill eliminera den inneboende risken med att lagra data på en plats. Här är några alternativ att överväga att lägga till i din portfölj idag.

Det här är en utvald lista där aktierna har valts ut på grund av deras närmande till blockchain-teknik och deras engagemang gällande innovation. Denna lista utgör inget råd och du bör alltid göra din egen research innan du satsar pengar på kedjan.