spark image
Photo: Vitaly Otino / Unsplash

Kvinnoledda aktier: Vem styr världen?

35 symboler
Beyonce sjöng om det och det verkar som om kvinnor styr världen. De kan också bidra till ett företags vinster. I en undersökning av Peterson Institute for Economics analyserades resultaten från mer än 20 000 börsnoterade företag runt om i världen och man fann att om minst 30 % kvinnor sitter i ledande positioner ökade företagets vinstmarginaler med 6 %. Separat forskning från S&P 2019 visade att kvinnliga vd:ar under de 24 månader som följde på deras utnämningar såg en 20 % ökning av aktiekursens momentum, medan kvinnliga ekonomichefer såg 8 % större aktieavkastning. Företag med kvinnliga ekonomichefer var mer lönsamma och genererade överskott på 1,8 biljoner dollar medan företag med kvinnliga vd:ar och ekonomichefer gav en överlägsen aktiekursutveckling jämfört med marknadsgenomsnittet. Siffrorna talar för sig själva. Därför har vi sammanställt en lista över några av de häftigaste kvinnligt ledda företagen att bevaka.

Denna kurerade lista är baserad på företag som leds av kvinnliga vd:ar. Detta är inte handelsråd och du bör alltid göra din egen research.