spark image
Photo: Sandy Millar / Unsplash

Aktier för mammaledighet: Bästa arbetsgivaren för nyblivna föräldrar

10 symboler
Att ta hand om sina anställda har länge varit en väsentlig del av varje framgångsrikt företag eftersom arbetsstyrkans kvalitet ofta har en direkt inverkan på företagets prestanda. Så hur väl den arbetsstyrkan rekryteras, utbildas och tas om hand är en väsentlig del av modern affärsstrategi. När det gäller att behålla talanger är stöd vid stora händelser i livet, som att bilda eller skaffa en större familj, ofta högst upp på listan över nöjda anställda - så vilka företag är bra på mammaledighet (och pappaledighet)? Och påverkar det deras långsiktiga värde? Denna Spark listar några av de största amerikanska företagen som erbjuder bland de bäst betalda barnledigheterna för sina anställda - men använd inte detta som råd. Gör alltid din egen research och look first, then leap.