spark image
Photo: Roman Pentin / Unsplash

Olja i mellanledet: Energisektorns mellanhänder

35 symboler
Mellanbarnet glöms ofta bort, men när det gäller oljebranschen är det den viktiga länken mellan utvinningsfasen av olja (uppströms) och distributionsfasen (nedströms). Mellanledet av företag tar hand om lagring, bearbetning och transport av oljeprodukter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, företag som förvaltar och driver pipelines, tankfartyg och lagringsanläggningar.

Denna Spark listar de stora aktörerna i mellanledet som har ett marknadsvärde på över 1 miljard dollar. Vi har uteslutit integrerade oljebolag (organisationer som täcker alla segment av branschen – uppströms, mellanledet och nedströms) och i stället inkluderat aktier vars värde uteslutande är knutet till lagring och transport av olja. Detta är dock inget råd – kom alltid ihåg att DYOR.