spark image

Gruvaktier: Gräva efter vinst

37 symboler
Gruvföretag utforskar, utvinner och bearbetar fyndigheter av värdefulla mineraler och material. Att investera i dessa aktier kan vara ett extremt volatilt spel, som regelbundet uppvisar höga toppar och låga dalar, till stor del på grund av oförutsägbara förändringar i geologiska, finansiella och infrastrukturella faktorer. Även om investerare bör vara medvetna om branschens cykliska karaktär kan gruvaktier vara utmärkta långsiktiga investeringar och är ett väletablerat sätt att diversifiera portföljen.

Det här är en kurerad lista baserad på gruvföretag som vi tror att du kommer att vara intresserad av. Den är inte uttömmande. Som alltid bör du göra ditt eget grävande innan du ger dig in i någon som helst form av handel.