spark image
Photo: Damir Babacic / Unsplash

REITs: Den verkliga investeringen

31 symboler
Även om vanliga fastighetsinvesteringar kan vara en del av din portfölj, erbjuder Real Estate Investment Trusts (REITs) en alternativ typ av exponering mot tegel och murbruk, via företag som äger, driver eller finansierar inkomstgenererande fastigheter. Detta omfattar industriell egendom som lagerlokaler och självförvaringsenheter, eller kommersiell egendom som kontor och butiker. Om du tittar på den här branschen kan REITs vara värda att kolla upp.

Vi har sammanställt denna lista över de största REIT-bolagen i USA. Alla dessa har ett börsvärde på över 10 miljarder dollar och omfattar företag med industriell, kommersiell och bostadsrelaterad fastighetsverksamhet. Men kom ihåg att aldrig satsa familjens gård på någon finansiell tillgång utan att först göra en seriös fördjupad granskning.