Ballantyne Strong, Inc

BTN Arca
BTN
Ballantyne Strong, Inc Arca
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

BTN financial statements: Kassaflöde

An in-depth look to Ballantyne Strong, Inc operating, investing, and financing activities

BTN fritt kassaflöde för Q2 21 är -2.12M. Gällande 2020, BTN var fritt kassaflöde 7.26M och kassaflödet var 7.8M.

TTM
Likvida medel från drift
Överskott från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringslikviditetsflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av likviditetsflöde, summa
Fritt kassaflöde