NOVATTI GROUP LIMITED
NOV ASX

NOV
NOVATTI GROUP LIMITED ASX
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Financial summary of NOVATTI GROUP LIMITED with all the key numbers

Nuvarande börsvärde för NOV är 156.125M.

Intäkter
Nästa:
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde