ALUAR ALUMINIO ARG ALUA

ALUABYMA
ALUA
ALUAR ALUMINIO ARGBYMA
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Non-Energy Minerals
Bransch: Aluminum
Aluar Aluminio Argentino SAIC är ett Argentina-baserat företag engagerat i produktion av aluminium. Bolagets verksamhet är indelad i fyra affärsområden: Primär Aluminium, som fokuserar på tillverkning av aluminiumlegeringar, ingots, barer, tråd och ark, bland annat; Fabricated Products, som omfattar tillverkning av valsade och utpressade aluminiumprodukter för olika industrier, såsom konstruktion, transport och maskiner; Energy, som ansvarar för elproduktionen från vattenkällor genom Hidroelectrica Futaleufu SA och Engineering Services, som erbjuder teknik, underhåll och byggservice samt sammansättning av industrianläggningar via Infa SA. Dessutom tillhandahåller Bolaget ytterligare tjänster, såsom snickeri, tekniskt bistånd och tillhandahållande av dokument, företagsutbildning och produktdistribution.