BBVA BANCO FRANCES BBAR

BBAR BYMA
BBAR
BBVA BANCO FRANCES BYMA
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

BBAR aktiediagram

Handla BBAR med betrodda mäklare på TradingView Öppna ett konto
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finans
Bransch: Regionala banker
Banco BBVA Argentina SA tillhandahåller banktjänster och finansiella tjänster. Företaget vänder sig till privatkunder, små och medelstora företag samt till företags- och investeringsbankverksamhet (C&IB). Bankverksamheten inriktad mot privatkunder omfattar check- och sparkonton, tidsbunden inlåning, kreditkort, privat- och billån, hypotekslån, försäkringar och investeringsprodukter. Verksamheten för små och medelstora företag är inriktad på lokala företag inom den privata sektorn. C&IB-verksamheten omfattar globala transaktionstjänster och globala marknadslösningar, till exempel riskhantering och värdepappersförmedling, långfristiga finansieringsprodukter, projektfinansiering och syndikerade lån samt företagsfinansieringstjänster. Företaget grundades 1886 och har sitt huvudkontor i Buenos Aires i Argentina.