SOC COM DEL PLATA COME

COME BYMA
COME
SOC COM DEL PLATA BYMA
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Analytisk bedömning

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Industriella tjänster
Bransch: Kontraktsborrning
Sociedad Comercial del Plata SA (SCP) är ett Argentina-baserat företag som via sina dotterbolag och dotterbolag är verksamt inom tre affärsområden: olja och petroleumprodukter, underhållning och övrig verksamhet. Olje- och petroleumsprodukterna omfattar verksamheten i samband med raffinaderiet, lagring och transport av olja, naturgas och flytande petroleumgas (LPG). Underhållningssegmentet är inblandat i förvaltningen av Parque de la Costa, en nöjespark; Teatro Nini Marshall, en teater och Casino de Tigre, en spelhall. Övriga aktiviteter inkluderar sådana tjänster som bulktransporter och fastighetsutveckling. Per den 31 december 2013 översteg antalet besökare på nöjesplatserna 4 000 000 personer. Bolaget äger bland annat dotterbolag som Combustibles del Ecuador SA (COMDEC SA), Del Plata Propiedades SA (DPP), Electrica del Plata SA, TDC Holdings SA, Informatica Integrada SA och Pranay.