SOC COM DEL PLATA

COME BYMA
COME
SOC COM DEL PLATA BYMA
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

COME financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för SOC COM DEL PLATA

Totala tillgångar för COME gällande Q2 21 uppgår till 42.27B, 12.27% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 35.31% under Q2 21 till 12.22B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share