LOMA NEGRA CIA IND LOMA

LOMA BYMA
LOMA
LOMA NEGRA CIA IND BYMA
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

LOMA diagram

Analytisk bedömning

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Icke-energimineraler
Bransch: Konstruktionsmaterial
Loma Negra Compañía Industrial Argentina SA är verksamt som ett cementtillverkningsföretag. Cement, murbrukscement och kalk, betong, järnväg, aggregat och annat. Segmentet cement, murbrukscement och kalk omfattar inköp av råvaror från stenbrott. Segmentet betong består av produktion och försäljning av betong. Segmentet järnväg tillhandahåller järnvägstransporttjänster. Segmentet aggregat erbjuder granitiska aggregat. Segmentet övrigt omfattar rörelseintäkterna från verksamheten för behandling och återvinning av industriavfall för användning som bränsle eller råmaterial och annat. Företaget grundades av Alfredo Fortabat den 10 maj 1926 och har sitt huvudkontor i Buenos Aires, Argentina.