MIRGOR SA MIRG

MIRG BYMA
MIRG
MIRGOR SA BYMA
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Producenttillverkning
Bransch: Industrimaskiner
Mirgor SACIFIA är ett Argentina-baserat företag som huvudsakligen är verksamt inom tillverkningen av hushållselektronik. Bolagets verksamhet är uppbyggd i två affärssegment: Automotive, som är specialiserat på produktion och distribution av luftkonditioneringssystem, växellådor, värmeväxlare och hjulaggregat samt Hemelektronik, som är inblandad i tillverkning och kommersialisering av bostäder och kommersiella luftkonditioneringsaggregat, mikrovågsugnar, bildskärmar, bärbara datorer, ljudutrustning och mobiltelefoner under Samsungs varumärke, bland annat. Bolaget verkar genom ett antal dotterbolag, såsom Industria Austral de Tecnologia SA (IATEC), Interclima SA och Capdo SA. Det styrs av II Tevere SA.