PAMPA ENERGIA S.A PAMP

PAMP BYMA
PAMP
PAMPA ENERGIA S.A BYMA
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Analytisk bedömning

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Verktyg
Bransch: Elektroniska hjälpmedel
Pampa Energia S.A. är ett integrerat elföretag. Bolaget är genom sina dotterbolag engagerat i generation, överföring och distribution av el i Argentina. Dess segment omfattar generering, överföring, distribution, olja och gas, och innehav och andra. Dess generationssegment omfattar ett direkt och indirekt eget kapitalintresse i Central Piedra Buena S.A., Central Termica Guemes S.A., Central Termica Loma de la Lata S.A. och Pampa Comercializadora S.A och bland annat investeringar i företag inom elproduktionssektorn. Dess överföringssegment omfattar ett indirekt eget kapital genom Compania Inversora och Transmision Electrica Citelec SA. Dess distributionssegment omfattar ett indirekt eget kapitalintresse i Electricidad Argentina SA och Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA. Dess olje- och gassegment har ett direkt intresse för Petrolera Pampa SA. och andra segment omfattar bland annat finansiella investeringar.