YPF SA YPFD

YPFDBYMA
YPFD
YPF SABYMA
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energy Minerals
Bransch: Integrated Oil
YPF Sociedad Anonima (YPF) är ett energibolag. Bolaget driver en helt integrerad olje- och gaskedja. Bolaget verkar genom segmenten, inklusive prospektering och produktion, downstream och Corporate and Other. Bolagets undersökning och produktion omfattar prospekterings- och produktionsverksamhet, naturgas och råoljeköp, försäljning av naturgas och i mindre utsträckning råolja, till tredje part och försäljning av råolja, naturgas och dess biprodukter. Företagets Downstream-segment är engagerat i raffinering, transport, inköp av råolja och naturgas från tredje part och försäljning av segment, och marknadsföring av råolja, naturgas, raffinerade produkter, petrokemikalier, elproduktion och naturgasfördelning. Bolagets Corporate and Other-segment utför annan verksamhet.