ESSBIO SA

ESSBIO_C BCS
ESSBIO_C
ESSBIO SA BCS
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ESSBIO_C financial statements

En djupgående snabbgranskning av ESSBIO SAs operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

ESSBIO_C free cash flow for Q4 21 is 635.57M CLP. For 2021, ESSBIO_C free cash flow was 12.21B CLP and operating cash flow was 62.71B CLP.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde