DOGAN HOLDING DOHOL

DOHOLBIST
DOHOL
DOGAN HOLDINGBIST
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Retail Trade
Bransch: Specialty Stores
Dogan Sirketler Grubu Holding AS (Dogan Holding) är ett fastighetsbolag i Turkiet som samordnar verksamhet och samarbete mellan sina dotterbolag som verkar inom olika områden, inklusive media, energi, finansiella tjänster, turism, detaljhandel, tillverkning och marknadsföring. Dogan Holding har investeringar i olika elproduktionsprojekt, inklusive vattenkraftverk, gasolfördelning, oljeutforskning och produktion. Publicering och sändning är bland de huvudsakliga verksamheterna i bolaget, med en portfölj av flera tidningar och tv-kanaler. Övriga verksamheter i bolaget består av produktion av ekologisk mat; Tillverkning av stål och järnprodukter, såsom trådar, stångändar och kulledar; marknadsföring av konsumentprodukter egendomsförsäkring, särskilt utformad för transportsektorn, och förvaltning av hotell.