IHLAS HOLDING IHLAS

IHLAS BIST
IHLAS
IHLAS HOLDING BIST
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

IHLAS diagram

Handla IHLAS med betrodda mäklare på TradingView Öppna ett konto
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Diverse
Bransch: Diverse
Ihlas Holding AS (Ihlas) är ett företag i Turkiet som är verksamt inom olika sektorer, inklusive media, konstruktion, produktion och marknadsföring, gruvdrift, hälsa och turism samt utbildning genom ett antal dotterbolag. Ihlas Media Holding driver medieverksamheten i bolaget, deltar i tv- och radiosändning, publicering av dagstidning, tidskrifter, samt drift av ett pressbyrå. Inom byggsektorn är Bolaget inblandat i att bygga orter och bostadshus, såväl som icke-bostadsbyggnader, såsom kontor och skolanläggningar. Ihlas Pazarlama marknadsför och distribuerar Ihlas märkesprodukter genom ett nätverk av försäljningsställen. Ilas produktionsavdelning omfattar Ihlas Ev Aletleri, Tarsan, Bisan och Kristal Cola. Utbildningsgruppen driver grundskolor och gymnasier. Mining Group verkar genom Ihlas Mining, som innehar prospekteringslicenser för ett antal gruvområden.