INDEKS BILGISAYAR

INDES BIST
INDES
INDEKS BILGISAYAR BIST
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

INDES financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för INDEKS BILGISAYAR

Totala tillgångar för INDES gällande Q2 21 uppgår till 4.15B, 11.06% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 14.04% under Q2 21 till 3.43B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share