KAREL ELEKTRONIK

KAREL BIST
KAREL
KAREL ELEKTRONIK BIST
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

KAREL financial statements

Nuvarande finansiella ställning för KAREL ELEKTRONIK

Totala tillgångar för KAREL gällande Q2 21 uppgår till 1.38B, 0.61% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 2.18% under Q2 21 till 825.55M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share