KARDEMIR (A)

KRDMA BIST
KRDMA
KARDEMIR (A) BIST
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

KRDMA financial statements

Nuvarande finansiella ställning för KARDEMIR (A)

Totala tillgångar för KRDMA gällande Q2 21 uppgår till 13.61B, 14.95% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 12.97% under Q2 21 till 8.4B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share