OTOKAR
OTKAR BIST

OTKAR
OTOKAR BIST
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för OTOKAR

Totala tillgångar för OTKAR gällande Q2 21 uppgår till 4.64B, 7.69% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 1.50% under Q2 21 till 3.67B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share