PETKIM PETKM

PETKM BIST
PETKM
PETKIM BIST
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Processindustrier
Bransch: Kemikalier: specialkemikalier
Petkim Petrokimya Holding AS är ett turkietbaserat petrokemiskt företag. Huvudproduktgrupperna är lågdensitetspolyeten (LDPE); Högdensitetspolyeten (HDPE); Polyvinylklorid (PVC); Polypropylen (PP); masterbatches; olefiner; Fibrer och aromater. Företaget producerar också andra kemikalier, såsom kaustik soda. Bolagets produkter används inom bygg-, el-, elektronik-, förpacknings-, textil-, medicin-, bil-, jordbruks-, dönings-, tvätt- och kosmetiska sektorer. Petkim Petrokimya Holding AS driver ett nätverk av primära tillverkningsanläggningar och hjälpaggregat, inklusive en avloppsreningsanläggning och en kväve- och luftförsörjningsenhet. Bolagets produkter exporteras över hela världen till Europa, USA, Afrika, Mellanöstern, Asien och Fjärran Östern.