REYSAS LOJISTIK

RYSAS BIST
RYSAS
REYSAS LOJISTIK BIST
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

RYSAS financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för REYSAS LOJISTIK

Totala tillgångar för RYSAS gällande Q2 21 uppgår till 2.60B, 12.89% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 9.80% under Q2 21 till 1.9B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share