TURK HAVA YOLLARI THYAO

THYAOBIST
THYAO
TURK HAVA YOLLARIBIST
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Transportation
Bransch: Airlines
Turk Hava Yollari AO är ett turkietbaserat företag som tillhandahåller passagerar- och fraktflygtransporter. Den verkar inom följande affärssegment: Luftfart (Luftfart), som huvudsakligen består av inrikes och internationell passagerar- och fraktflygtransporter samt tekniska underhållstjänster (Tekniska), som huvudsakligen består av reparation och underhåll av flygplan och tillhandahållande av teknisk och infrastrukturstöd relaterat till luftfartssektorn. Dina dotterbolag omfattar: THY Teknik AS och THY Habom AS, båda engagerade i underhåll av flygplan, samt THY Aydin Cildir Havalimani Isletme AS, som bedriver utbildning och flygplatsverksamhet. Företaget tjänar alla inhemska destinationer samt Mellanöstern, Nordamerika, Europa, Asien, Nordafrika och Sydafrika.