AMADEUS IT GROUP, S.A AMS

AMS BME
AMS
AMADEUS IT GROUP, S.A BME
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

AMS aktiediagram

Handla AMS med betrodda mäklare på TradingView Öppna ett konto
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Tekniska tjänster
Bransch: Informationsteknologitjänster
Amadeus IT Group SA, tidigare Amadeus IT Holding SA, är ett spanskföretag baserat på tillhandahållande av IT-tjänster främst för turism och resebranschen. Bolagets verksamhet är indelad i två affärssegment: Distribution och IT Solutions. Distributionsavdelningen erbjuder Global Distribution System (GDS), ett världsomspännande datoriserat bokningssystem (CRS) som används som en enda åtkomstpunkt för bokning av flygplatssäten, hotellrum och andra resebyråer från resebyråer och resebyråer. IT Solutions-divisionen erbjuder en rad tekniska lösningar som automatiserar kärnprocesser för resebyråer. Kunderna är bland annat fullserviceföretag och lågprisbolag, hotellchefer, järnvägsoperatörer, kryssnings- och färjeoperatörer, resebyråer och biluthyrningsföretag. Bolaget verkar genom många dotterbolag i Europa, Nordamerika, Asien, Afrika och Australien.