GRIFOLS S.A GRF

GRFBME
GRF
GRIFOLS S.ABME
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Health Technology
Bransch: Pharmaceuticals: Major
Grifols SA är ett spanskföretag baserat på tillverkning av biofarmaceutiska produkter. Bolagets verksamhet är uppdelad i fyra affärssegment: Bioscience, sjukhus, diagnostik och råvaror. Bioscience-divisionen fokuserar på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som härrör från human plasma för terapeutisk användning. Sjukhusdivisionen erbjuder icke-biologiska läkemedel och medicinsk utrustning för sjukhusapotek. Diagnostikavdelningen ger kliniska analyser och testverktyg för laboratorier till laboratorier, sjukhus och blodbanker. Råvaruavdelningen omfattar försäljning av mellanliggande biologiska produkter samt tillverkningstjänster till tredje part. Bolaget driver bl.a. produktionsanläggningar i Spanien, USA, Mexiko och Australien. Det styr flera dotterbolag.