MEDIASET ESPANA COMUNICACION, S.A TL5

TL5BME
TL5
MEDIASET ESPANA COMUNICACION, S.ABME
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Consumer Services
Bransch: Broadcasting
Mediaset Espana Comunicacion SA är ett spanskföretag baserat på TV-sändning. Bolagets verksamhet är uppbyggd i ett affärsområde: Fri-till-TV. Det fokuserar på förvärv, produktion och distribution av audiovisuellt innehåll genom sändning av olika kanaler, såsom Telecinco, Factoria de Ficcion, Boing, Cuatro, Divinity and Energy. Dessutom driver den en online-plattform, namnet mitele, för distribution av Internet-videoinnehåll, samt skapar och producerar filmer via Telecinco Cinema. Bolaget kontrollerar ett antal dotterbolag, såsom Publiesmana SAU, Premiere Megaplex SA, Grupo Editorial Tele 5 SAU, Telcicno Cinema SAU och Conecta 5 Telcicno SAU.