COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CERTIFICADOS UNITS)

XCOPU BME
XCOPU
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CERTIFICADOS UNITS) BME
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

XCOPU financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CERTIFICADOS UNITS)

Totala tillgångar för XCOPU gällande Q3 21 uppgår till 7.89B, 0.92% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 2.15% under Q3 21 till 4.42B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share