BBSEGURIDADEON NM
BBSE3 BMFBOVESPA

BBSE3
BBSEGURIDADEON NM BMFBOVESPA
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

BBSE3 aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finans
Bransch: Livs- / sjukförsäkring
BB Seguridade Participacoes SA är ett Brasilien-baserat företag som är verksamt inom försäkringssektorn. Bolagets verksamhet är indelad i två segment: Försäkring och Mäklare. Försäkringsavdelningen erbjuder liv, egendom och olycka, fordon, speciella risker, finansiell och transportförsäkring, tandläkarplaner, privatpension och kapitaliseringsplaner samt återförsäkring. Mäkleri-divisionen fokuserar på försäkringsmäklare, förvaltning av pensions- och kapitaliseringsplaner samt marknadsföring av försäkrings- och återförsäkringsprodukter. Dessutom ger det rådgivning i samband med försäkringsselektion. Bolagets dotterbolag inkluderar BB Seguros Participacoes SA och BB Cor Participacoes SA. Bolaget är kontrollerat av Banco do Brasil SA.

Nyheter