BRF SA ON NM
BRFS3 BMFBOVESPA

BRFS3
BRF SA ON NM BMFBOVESPA
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

BRFS3 aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Icke hållbara konsumentprodukter
Bransch: Livsmedel: kött / fisk / mejeri
BRF S.A. (BRF) är ett livsmedelsföretag som fokuserar på produktion och försäljning av fjäderfä, fläsk och bearbetade livsmedel. Bolaget producerar färskt och fruset proteinmat, med en portfölj på över fyra tusen lagerhållningsenheter (SKU). Det säljer margarine, söta specialiteter, smörgåsar, majonnäs och djurfoder. Bolagets rörelsegrenar omfattar Brasilien; Latinamerika (LATAM); Europa; Mellanöstern och Afrika (MEA) och Asien. Företaget har varumärken som Sadia, Perdigao, Qualy, Chester, Perdix och Paty. På hemmamarknaden bedriver den cirka 35 köttbearbetningsanläggningar, tre margarinebearbetningsanläggningar, tre pastabearbetningsanläggningar, en dessertbearbetningsanläggning och tre sojabönkrossanläggningar. Det är inblandat i produktion och försäljning av hela fjäderfä och naturliga nedskärningar. Det är inblandat i produktion och försäljning av frysta och bearbetade produkter härrörande från fjäderfä, fläsk och nötkött och andra bearbetade livsmedel, till exempel margarine och vegetabiliska och sojabaserade produkter.

Nyheter