CESP ON N1

CESP3 BMFBOVESPA
CESP3
CESP ON N1 BMFBOVESPA
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

CESP3 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för CESP ON N1

Totala tillgångar för CESP3 gällande Q2 21 uppgår till 14.09B, 3.13% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 6.49% under Q2 21 till 7B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share