HELBOR ON NM

HBOR3 BMFBOVESPA
HBOR3
HELBOR ON NM BMFBOVESPA
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

HBOR3 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för HELBOR ON NM

Totala tillgångar för HBOR3 gällande Q3 21 uppgår till 4.25B, 0.20% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 2.41% under Q3 21 till 2.41B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share