ITAUUNIBANCOPN N1 ITUB4

ITUB4 BMFBOVESPA
ITUB4
ITAUUNIBANCOPN N1 BMFBOVESPA
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finans
Bransch: Stora banker
Itau Unibanco Holding S.A. är ett holdingbolag. Bolaget tillhandahåller en rad finansiella produkter och tjänster till enskilda och företagskunder i Brasilien och utomlands. Bolaget verkar genom tre segment: Retail Banking, Wholesale Banking och Activities med Market + Corporation. Segmentet Retail Banking erbjuder bankprodukter och tjänster till en diversifierad kundbas av kontohavare och icke-kontohavare, individer och företag. Grossistbanken erbjuder produkter och tjänster till medelmarknadsföretag, kunder med högt nettovärde (Private Banking) och institutionella kunder. Bolagets verksamhet med segmentet Market + Corporation hanterar huvudsakligen de finansiella resultaten i samband med kapitaltillskott, efterställd skuld och nettoskuld på skattekrediter och debiteringar. Bolaget tillhandahåller bankverksamhet genom sin kommersiella, investering, fastighetslån, finans- och investeringskrediter samt leasingportföljer, inklusive valutahandel.