MAGAZINE LUIZA ON NM MGLU3

MGLU3BMFBOVESPA
MGLU3
MAGAZINE LUIZA ON NMBMFBOVESPA
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Retail Trade
Bransch: Department Stores
Magazine Luiza SA bedriver detaljhandel med konsumentvaror. Företaget distribuerar sina produkter via fysiska butiker och en webbplats. Företagets verksamhet är uppdelad i fyra segment. Dels detaljhandel som genom fysiska butiker och e-handel säljer olika konsumentvaror som till exempel hushållsapparater, elektronik, möbler, kosmetika, tillbehör till barnomsorg, leksaker och sportartiklar, dels en finansiell verksamhet som ägnar sig åt kreditgivning genom Luizacred och likaså försäkring som erbjuder försäkringar och utökad produktgaranti genom Luizaseg och slutligen konsortialförvaltning som ger kunderna tillgång till sina så kallade remburser genom Consorcio Luiza. Företaget grundades den 16 november 1957 och har sitt huvudkontor i Sao Paulo, Brasilien.