USIMINAS PNA N1 USIM5

USIM5 BMFBOVESPA
USIM5
USIMINAS PNA N1 BMFBOVESPA
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Icke-energimineraler
Bransch: Stål
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas bedriver tillverkning och försäljning av stålprodukter. Företaget erbjuder stållösningar inom gruvdrift och logistik, kapitalvaror, service- och distributionscentraler samt skräddarsydda lösningar för industrin. Företaget är verksamt genom följande segment: Gruvdrift och logistik; stålmetallurgi, ståltransformation och kapitaltillgångar. Segmentet Gruvdrift och logistik avser utvinning och bearbetning av järnmalm i form av pellets, sintring och granulat, samt lagring, hantering, godstransport och drift av järnvägsvägar och terminaler. Segmentet Stålmetallurgi avser tillverkning och försäljning av stålprodukter. Segmentet Stålförädling är förädling och distribution av stålprodukter. Segmentet Capital Assets är tillverkning av utrustning och installationer för olika industrisegment. Företaget grundades den 9 april 1954 och har sitt huvudkontor i Belo Horizonte i Brasilien.