Apple Inc. AAPL

AAPLBMV
AAPL
Apple Inc.BMV
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Electronic Technology
Bransch: Telecommunications Equipment
Apple, Inc. ägnar sig åt design, tillverkning och försäljning av smartphones, persondatorer, surfplattor, bärbara produkter och tillbehör samt andra relaterade tjänster. De verkar inom följande geografiska segment: Nord- och Sydamerika, Europa, Kina, Japan och övriga Asien och Stillahavsområdet. Segmentet Amerika omfattar alltså både Nord- och Sydamerika. Segmentet Europa består av europeiska länder samt Indien, Mellanöstern och Afrika. Segmentet Kina omfattar Kina, Hongkong och Taiwan. Segmentet övriga Asien och Stillahavsområdet omfattar Australien och asiatiska länder. Bland dess produkter och tjänster finns iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats-produkter, Apple Care, iCloud, butiker för digitalt innehåll, streaming och licensieringstjänster. Företaget grundades 1977 av Steven Paul Jobs, Ronald Gerald Wayne och Stephen G. Wozniak och har sitt huvudkontor i Cupertino i Kalifornien.