AMGEN INC

AMGN BMV
AMGN
AMGEN INC BMV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

AMGN financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för AMGEN INC

Totala tillgångar för AMGN gällande Q3 21 uppgår till 1.34T, 12.77% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 14.28% under Q3 21 till 1.17T.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share