APTIV PLC

APTV/N BMV
APTV/N
APTIV PLC BMV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

APTV/N financial statements

Nuvarande finansiella ställning för APTIV PLC

Total assets of APTV/N for Q3 21 is 364.49B MXN, 2.96% more than the previous Q2 21. And total liabilities increased by 2.56% in Q3 21 to 188.99B MXN.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share